Velkommen

Hammerum Vand A.m.b.A har beredskabsplan i fællesskab med andre vandværker, der er medlem af Herning Vandråd.

Vandværket har foreløbig kun punktet e-beredskab, men der kan kobles andre informationer på efter vandværkets ønske.

På http://herningvandraad.dk under beredskabsplan ses de fælles handlingsplaner for forskellige uheldssituationer.

Alarmeringstelefonlisten for de offentlige myndigheder m.fl. er også fælles og kan også findes på ovennævnte hjemmeside.

Vandværkets interne alarmeringsliste  findes under menupunktet ”beredskabsplan”.

Se hjemmeside for Hammerum Vand A.m.b.A