Lokal Alarmeringsliste

Enhed Att. navn Telefon E-mail
Bestyrelsen
 Formand Esben Madsen 29 90 25 48
 Næstformand Kristian Jakobsen 21 66 30 86
 Sekretær Poul Sørensen 20 72 40 26
 Kasserer Lasse Sundgaard 24 43 00 01
 Vandværksleder Ole Steffensen 40 86 81 00
 Driftsassistent Jesper Sloth Nielsen 40 18 64 82
 Bestyrelsesmedlem Svend Skov Olesen  20 45 61 44
Håndværkere og materiel
Elektriker Hammerum El 97 11 66 77
VVS John Enevoldsen 97 11 65 66
Entreprenør Sunds Entreprenør 97 14 20 60
El-forsyning Energi Midt 70 15 15 60
El-forsyning
TeleDanmark (påvisning af kabler) TDC Planudlevering 70 15 07 15
Telefon TDC Erhverv 80 80 80 90
Naturgas (påvisning af kabel) Naturgas Midt-Nord 87 27 87 27
Naturgas
Nødstrømsanlæg
Rendegraver
Brøndborer A. Højfeldt A/S 97 12 02 22
Teknisk rådgiver Vand & Teknik 87 44 10 55
Vandtankvogne og vanddunke Vagthavende H.K.Beredskab 20 85 08 13
Afmærkningsmateriel
Lækageudstyr
Slamsuger Thornvig Jensen 97 12 06 06
Teknisk rådgiver DVN 98 66 66 66 dvn@dvn.dk
Teknisk rådgiver
Nabovandværker
Herning Vand 99 99 22 99
Følsomme forbrugere
Sygehus
Plejehjem Toftebo 96 28 58 00
Ældrecenter
Skole Hammerum Skole 96 27 00 50
Hammerum Fri- og Efterskole 97 11 62 34
Børneinstitutioner Hammerum Fritidscenter 97 11 89 12
Nørgården 96 28 68 78
Tangsøgård 96 28 69 75
Nørgård 97 11 67 47